O divadle

Volná místa

Datum nástupu:            1. 8. 2021 – popřípadě dohodou

Pracovní úvazek:           0,5

Požadavky:                   vzdělání ÚSO (maturita) nebo SO (výuční list)

Platové zařazení dle NV č. 341/2017 Sb. v platném znění.

 

Případní zájemci se mohou obracet přímo na tajemníka orchestru Janáčkovy opery pana Petra Schustera

e-mail              schuster@ndbrno.cz

telefon             724 344 365

 

Informace o zpracování poskytnutých osobních údajů:

  1. Správcem Vašich osobních údajů bude Národní divadlo Brno, p.o., Dvořákova 11, 657 70 Brno; IČO 00094820.
  2. Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány pro účely výběrového řízení, výběru osob ucházejících se o zaměstnání, na základě zákonného požadavku souvisejícího s výběrovým řízením a z důvodu oprávněného zájmu správce. Jedná se zejména o jméno, příjmení, titul, datum narození, státní příslušnost, kontaktní adresu, telefon, email, adresu trvalého pobytu, údaje o vzdělání, předchozí pracovní zkušenosti, znalosti a dovednosti související s výkonem práce.
  3. Vaše nezbytné osobní údaje nebudou předávány třetím subjektům.
  4. Osobní údaje budou zpracovávány zaměstnanci personálního oddělení NdB a členy příslušné výběrové komise. Osobní údaje budou v listinné podobě uloženy na personálním oddělení.
  5. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu trvání výběrového řízení. Po ukončení výběrového řízení budou Vaše osobní údaje zlikvidovány nebo na základě Vašeho souhlasu ponechány po dobu 1 roku pro Vaše oslovení v budoucnu, pokud se objeví další vhodná pracovní pozice v NdB.