Giuseppe Verdi

Don Carlos

Janáčkovo divadlo / Opera Termíny a vstupenky

Je důležitější, jak člověk osud přijímá, než to, jaký ten osud je.

Politické intriky, náboženství a zakázaná láska – tak by se dalo ve stručnosti shrnout jedno z vrcholných děl italského mistra Giuseppe Verdiho Don Carlos. Dílo inspirované dramatem německého básníka Friedricha Schillera bylo pro Verdiho završením umělecké etapy směřování k uzavřenému dramatu nejvyšších divadelních kvalit. I když se volně inspiroval historickými událostmi jako u všech Verdiho vrcholných děl je historie pouze rámcovým pozadím a na prvním místě se ocitá nadčasový příběh, psychologická propracovanost postav a mistrovské hudební zachycení jejich nejhlubších emocionálních stavů, ať je to hluboce dojemná zpověď krále Filipa “Ella giammai m‘amò” či zoufalý výkřik princezny Eboli “O don fatale” nebo slavná árie Alžběty “Tu che le vanita”.  Komorní drama několika postav, které se ocitly uprostřed hry ovládané vyšší mocí, je rámováno velkolepými sborovými výstupy jako je např. scéna autodafé, jež patří ve Verdiho tvorbě k těm nejpůsobivějším.

Premiéra: 2. února 2019 v Janáčkově divadle

 

 

Zobrazit více

Nastudováno v italském originále s českými a anglickými titulky.
Délka představení: 3 hodiny a 45 minut, 2 přestávky

Obsah opery

1. dějství
V lese nedaleko zámku Fointanebleau se ozývají hlasy lovců. Na zámku má být uzavřen mír, který ukončí válku mezi Francií a Španělskem – mír zpečetěný sňatkem následníka španělského trůnu dona Carlose a francouzské princezny Alžběty z Valois. Nedočkavý Carlos přijel tajně se španělským poselstvem ve snaze setkat se s nastávající. To se mu podaří, když Alžběta doprovázena s pážetem zabloudí v lese. Představí se jako jeden ze španělských šlechticů a Alžběta sama zvědavá na svého snoubence se s ním dá do řeči. Carlos je okouzlen a předává Alžbětě dar od infanta – medailon s jeho portrétem. Alžběta s překvapením poznává v neznámém šlechtici Carlose. Jejich vyznání lásky přeruší příchod pážete Tebalda. Pokleká před Alžbětou a zdraví ji jako královnu, neboť bylo rozhodnuto, že se má provdat nikoliv za Carlose, ale jeho otce krále Filipa II.  Král ji však dává na výběr. Úpěnlivá prosba, aby ukončila válku, jí připomene povinnost královské dcery a Alžběta přijímá ruku španělského krále. Chvíle osobního štěstí mizí v jásotu jejího lidu.

2. dějství
V klášteře San Yuste si připomínají mniši pomíjivost světských vládců. Sem přichází i Carlos, který marně hledá únik před svou láskou k Alžbětě. Se svým zoufalstvím se svěřuje příteli Rodrigovi, markýzi z Posy. Ten se jej snaží přesvědčit, aby s ním odešel do Flander a pomohl zachránit zemi zmírající pod krutou vládou místodržitelů krále Filipa.
V zahradách se baví královniny společnice. Princezna Eboli zpívá saracénskou píseň o závoji, jež pomáhá milencům. Přichází markýz z Posy, přináší královně dopis od její patky z Paříže a prosí ji, aby přijala svého nevlastního syna Carlose. Alžběta svolí, neboť ani ona nezapomněla na jejich lásku, snaží se však zoufalého Carlose o samotě přesvědčit, že na ni musí zapomenout.
Dvorní společnost se vrací a s ní i král, který je rozhněvám, že královna byla ponechána samotná a za trest vyhání její francouzskou dvorní dámu ze Španělska. Markýz z Posy využije příležitosti a líčí králi hrůzy, jež se odehrávají ve Flandrech. Král odmítá ukončit válku v zemi, jejíž lid považuje za kacíře a vzbouřence proti králi. Sám se svěřuje Rodrigovi, že není šťasten ani v osobním životě – podezřívá Carlose z lásky ke královně. Prosí ho, aby nad Carlosem i královnou bděl a zároveň ho varuje před inkvizicí.

3. dějství
Eboli se domnívá, že ji Carlos miluje. Pozvala jej proto na noční schůzku do královské zahrady. Carlos přichází v domnění, že vzkaz pochází od královny, když však zjistí, kdo jej očekává, nedovede skrýt své zklamání. Rozhněvaná Eboli pochopí, že Carlos miluje královnu a slibuje pomstu, marně ji Posa vyhrožuje i prosí o zachování tajemství. Z obavy o Carlosovu bezpečnost a ze strachu před královou pomstou bere k sobě Posa všechny kompromitující listiny z Flander.
Slavnostní průvod s králem se ubírá z chrámu k božímu soudu nad kacíři. Cestu jim zastoupí flanderští vyslanci vedení Carlosem. Prosí krále o nastolení míru a Carlos žádá, aby mu král svěřil vládu nad Flandry. Filip je rozzuřen jejich troufalostí a nařizuje Carlose zatknout. Rodrigo sám bere Carlosovi zbraň a je za to povýšen králem na vévodu.

4. dějství
O samotě král přemítá o tom, že žádná moc na světě mu nemůže dát lásku královny. Přichází velký inkvizitor. Král se s ním radí, jak má infantovu vzpouru potrestat. Inkvizitor žádá nejvyšší trest a zároveň chce, aby král vydal markýze z Posy do rukou svatého tribunálu. Král se brání vydat jediného jemu blízkého člověka, nakonec však souhlasí. Trůn je opět podroben oltáři.
Ke králi přichází Alžběta. Její skříňka se špetky byla ukradena a ona žádá spravedlnost. Filip jí vyčítá nevěru a na důkaz svých obvinění ukazuje Carlosovu podobiznu, jíž nalezl v královnině skříňce. Marně se královna brání, že je nevinná. Skříňku králi dala Eboli, aby se pomstila Carlosovi. Když vidí, co způsobila, lituje své zrady a přizná se královně. Na její rozkaz má odejít příští den do kláštera, doufá však, že bude moci ještě zachránit Carlose.
Do Carlosovy cely přichází Rodrigo. Vzal všechnu vinu na sebe a Carlos je volný. V té chvíli zazní výstřel – inkvizice trestá rychle. Umírající Rodrigo zapřísahá Carlose, aby dál bojoval za svobodu Flander. Lid se vzbouřil a žádá propuštění infanta. Velký inkvizitor zabrání krveprolití a Carlosovi se podaří uprchnout.

5. dějství
V klášteře San Yuste se navždy loučí Alžběta s Carlosem. Do chrámu vpadne Filip s inkvizitorem doprovázený strážemi. Král je rozhodnut vydat syna inkvizici. Carlos tasí meč. V tom se otevře královská hrobka, z ní vystoupí císař Karel V. a odvádí Carlose do bezpečí.

Zobrazit méně

Inscenační tým

Joseph Méry Libreto
Jaroslav Kyzlink Hudební nastudování
Ondrej Olos Dirigent
Martin Glaser Režie
Pavel Borák Scéna
Martin Špetlík Světelný design
Pavel Koňárek Sbormistr
Patricie Částková Dramaturgie

Obsazení

Kdy hrajeme?

Fotogalerie