Bohuslav Martinů

Hry o Marii

Janáčkovo divadlo / Opera Termíny a vstupenky

Vánoce v divadle, to jsou Hry o Marii Bohuslava Martinů. Okouzlující, výpravná inscenace Martinů vánočního mystéria inspirovaná středověkým divadlem. Strhující sborové scény v podání tří brněnských sborů.  

Archanděl Gabriel ohlašuje příchod Krista. Moudré panny jsou připraveny, dychtivé a nepochybující. Lampy Panen pošetilých, vlažných ve víře, však zhasnou a ony přicházejí k prodavačům koupit olej právě ve chvíli, kdy přichází Kristus… Mariken – vesnická dívka, která se zdržela ve městě unesena pohledem na krámy a výklady. Teď bloudí sama v temném lese. Přichází Ďábel, slibuje ji vyvést z temnot a nabízí jí všechno bohatství světa. A Mariken podléhá… Panna Maria hledá místo, kde by porodila. V hospodě ani v kovárně pro ni není místo, proto uléhá do chléva za kovárnou… Jeptiška Paskalina, která sní o světské lásce, opustí klášter a jde za svým milencem. Po mnohých utrpeních se vrací do kláštera, kde její místo na celý ten čas převzala Matka boží. Ponořte se s námi do příběhů o pokušení, hříchu, pokání, odpuštění a vykoupení.

Premiéra: 27. března 2015 v Janáčkově divadle

Zobrazit více

Nastudováno v českém originále s českými, anglickými a německými titulky.
Délka představení: 3 hodiny, 1 přestávka

Mohlo by vás zajímat

Proč je výhodné kupovat vstupenky s předstihem?
Naše prodejní místa.
Máte nárok na zvýhodněné vstupné?
Přemýšlíte jak se obléknout do divadla?
Jak se k nám dostanete.
Jak si objednat občerstvení a vyhnout se čekání v bufetu.
Opery se nebojte, titulkovací zařízení vám pomůže!
Připravili jsme na vámi vybrané představení Dramaturgický úvod? Tak tam nesmíte chybět.
Info pro handicapované

 

Světová premiéra Her o Marii se konala 23. února 1935 v dnešním Mahenově divadle pod taktovkou Antonína Balatky a v režii Rudolfa Waltera. Dnes se toto jedinečné dílo Bohuslava Martinů vrací po osmdesáti letech do míst svého prvního vstupu na divadelní jeviště v režii uměleckého šéfa opery Jiřího Heřmana. Jeho inscenace původně vznikla v roce 2009 jako koprodukční projekt pražského Národního divadla v Praze a Wroclavské opery a v obou divadlech zaznamenala velký ohlas.

Obsah opery

Panny moudré a panny pošetilé
Podobenství o pannách čekajících na příchod ženicha. Tím ženichem je Kristus, jehož příchod oznamuje archanděl Gabriel. Moudré panny hlídaly světlo v lampách celou noc, pošetilé panny usnuly a světlo v lampách zhaslo. Pošetilé marně prosí o pomoc panny moudré i obchodníky s olejem. Ti jim radí, aby prosily o pomoc samotného Boha, ten však jejich prosbu nevyslyší. Ženich -Kristus přichází, zve k sobě moudré panny, zatímco panny pošetilé jsou zavrženy.

Mariken z Nimègue
Principál ohlašuje novou hru, příběh o dívce Mariken, která propadla ďáblu. Mariken se vrací z nákupů ve městě. Je už pozdě a cestou se ztratí v lese. V zoufalství volá o pomoc a objeví se ďábel. Mariken, omámená jeho sliby o bohatství, lásce a rozkoši jej následuje a stává se jeho pomocnicí v díle zhouby. Kam přijdou, rozsévají smrt, nesvár a hřích. Po letech přichází do města, kde potulní herci hrají Hru o Maškaronovi. Mariken se jde proti vůli ďábla na představení podívat. Hra o sporu mezi ďáblem a Kristem o tom, zda si hříšník zaslouží odpuštění či má být zatracen, připomene Mariken její prokletý život. Lituje svých činů a prosí Boha za odpuštění. Rozzuřený ďábel Mariken zabije, ale její duše mu unikne.

Narození Páně
Panna Maria v očekávání Ježíšova narození chodí po kraji a hledá nocleh. Nenajde ho ani u šenkýře, ani u kováře a uchýlí se do chléva, kde porodí. Ráno přiběhne kovářova bezruká dcera, dotkne se dítěte a je zázrakem uzdravena. Běží radostně do domu. Kovář poznává, koho předtím odmítl, a lituje, že neposkytl nocleh matce Boží. Scházejí se lidé a oslavují narození Páně.

Sestra Paskalina
Klášterní zvonek volá sestry na jitřní. Paskalina jej slyší, ale nemůže se probudit ze snu, ďábel prodlužuje noc kolem ní. Ve spánku se jí zjevují přízraky a postava neznámého rytíře. Paskalina se zmítá mezi láskou k rytíři a ke Svaté Panně. Marně prosí o ochranu a znamení u Panny Marie, a když se jí ho nedostává, podlehne a prchá z kláštera za svým milým. V mezihře lidé vyprávějí baladu o dívce, kterou vylákal ďábel na cesty a pak ji unesl do pekla. Paskalina putuje se svým rytířem po světě. Ďábel však rytíře zabije a obviní Paskalinu z vraždy. Ta je odsouzena k smrti upálením. Z plamenů ji vysvobodí Panna Maria. Paskalina se ocitá zpátky před branou svého kláštera. Nepoznaná sestrou Martou se dovídá, že Paskalina stále žije v klášteře vzorným životem řeholnice. Tuto záhadu pak objasňuje sama Matka Boží, když Paskalině vrací její roucho. Maria přijala Paskalininu podobu a v klášteře ji zastoupila. Paskalina umírá, usmířena, za zvuku ranní mše, kterou před léty zmeškala.

Zobrazit méně

Inscenační tým

Jakub Klecker Hudební nastudování
Jakub Klecker Dirigent
Pavel Svoboda Scéna
Jan Kodet Choreografie
Daniel Tesař Světelný design
Josef Pančík Sbormistr
Valeria Maťašová Sbormistr Dětského sboru Brno
Michal Vajda Sbormistr Českého akademického sboru

Obsazení

Kdy hrajeme?

Hry o Marii Janáčkovo divadlo / Opera Bohuslav Martinů

Hry o Marii

  • 10/12/2024
  • 19:00 - 22:00
Hry o Marii Janáčkovo divadlo / Opera Bohuslav Martinů

Hry o Marii

  • 28/01/2025
  • 19:00 - 22:00

Fotogalerie