Bohuslav Martinů

Hry o Marii

Janáčkovo divadlo / Opera Termíny a vstupenky

Nastudováno v českém originále s českými a anglickými titulky. Délka představení 3h, 1 přestávka.

Čtyři hry, čtyři podobenství o hříchu a odpuštění.

Archanděl Gabriel ohlašuje příchod Krista. Moudré panny jsou připraveny, dychtivé a nepochybující. Lampy Panen pošetilých, vlažných ve víře, však zhasnou a ony přicházejí k prodavačům koupit olej právě ve chvíli, kdy přichází Kristus… Mariken – vesnická dívka, která se zdržela ve městě unesena pohledem na krámy a výklady. Teď bloudí sama v temném lese. Přichází Ďábel, slibuje ji vyvést z temnot a nabízí jí všechno bohatství světa. A Mariken podlehá… Panna Maria hledá místo, kde by porodila. V hospodě ani v kovárně pro ni není místo, proto uléhá do chléva za kovárnou… Jeptiška Paskalina, která sní o světské lásce, opustí klášter a jde za svým milencem. Po mnohých utrpeních se vrací do kláštera, kde její místo na celý ten čas převzala Matka boží.

Jsou skladatelé, jejichž díla nejdou zařadit do žádných spořádaných škatulek. Mezi takové rozhodně patří rodák z Poličky, Bohuslav Martinů (1890–1959). Každé jeho operní dílo zkoumá nové možnosti a tvoří jedinečným a originálním způsobem mosty mezi různými uměleckými žánry. Takové jsou i Hry o Marii, které tvoří nezávislé příběhy, jimiž se prolíná křesťanská idea odpuštění hříchu a vykoupení. Navzdory své různorodosti původu i stylu spojeny v celek Martinů působivou hudbou vzniká celek velkého mystéria a silné duchovní výpovědi.

Bylo to v době pařížského pobytu ve 30. letech, kdy se Martinů začal věnovat kompozicím na národní témata a po dokončení baletu Špalíček hledal inspiraci ve středověkých náboženských příbězích a podobenstvích. Volba padla na čtyři příběhy pocházející z různých evropských zemí. Text k první části Her o MariiPrologu o pannách moudrých a pošetilých napsal Vítězslav Novák podle starofrancouzského textu Sponsus, jehož vznik se klade do 12. století a je inspirován 25. kapitolou Evangelia sv. Matouše – Podobenství o deseti pannách. Druhá část je založena na vlámské legendě Mariken z Nimégue podle Henriho Gheóna, kterou do češtiny přeložil Viléma Závada. Třetí část, Narození páně, se námětem vrací do rodného kraje Bohuslava Martinů a přináší na scénu Pastorále z moravských písní. Poslední část, Sestra Paskalina, je inspirována středověkými mirákly a text napsal sám Martinů podle Julia Zeyera. Různorodé náměty poskytly skladateli možnost využití skutečně širokého spektra výrazových hudebních a divadelních prostředků – od působivých sborových scén, přes lidové písně, tanec až po mluvené slovo.

Světová premiéra Her o Marii se konala 23. února 1935 v dnešním Mahenově divadle pod taktovkou Antonína Balatky a v režii Rudolfa Waltera. Dnes se toto jedinečné dílo Bohuslava Martinů vrací po osmdesáti letech do míst svého prvního vstupu na divadelní jeviště v režii uměleckého šéfa opery Jiřího Heřmana. Jeho inscenace původně vznikla v roce 2009 jako koprodukční projekt pražského Národního divadla v Praze a Wroclavské opery a v obou divadlech zaznamenala velký ohlas.

 

Premiéra: 27. března 2015 v Janáčkově divadle

Zobrazit více

Obsah opery
Panny moudré a panny pošetilé
Podobenství o pannách čekajících na příchod ženicha. Tím ženichem je Kristus, jehož příchod oznamuje archanděl Gabriel. Moudré panny hlídaly světlo v lampách celou noc, pošetilé panny usnuly a světlo v lampách zhaslo. Pošetilé marně prosí o pomoc panny moudré i obchodníky s olejem. Ti jim radí, aby prosily o pomoc samotného Boha, ten však jejich prosbu nevyslyší. Ženich -Kristus přichází, zve k sobě moudré panny, zatímco panny pošetilé jsou zavrženy.

Mariken z Nimègue
Principál ohlašuje novou hru, příběh o dívce Mariken, která propadla ďáblu. Mariken se vrací z nákupů ve městě. Je už pozdě a cestou se ztratí v lese. V zoufalství volá o pomoc a objeví se ďábel. Mariken, omámená jeho sliby o bohatství, lásce a rozkoši jej následuje a stává se jeho pomocnicí v díle zhouby. Kam přijdou, rozsévají smrt, nesvár a hřích. Po letech přichází do města, kde potulní herci hrají Hru o Maškaronovi. Mariken se jde proti vůli ďábla na představení podívat. Hra o sporu mezi ďáblem a Kristem o tom, zda si hříšník zaslouží odpuštění či má být zatracen, připomene Mariken její prokletý život. Lituje svých činů a prosí Boha za odpuštění. Rozzuřený ďábel Mariken zabije, ale její duše mu unikne.

Narození Páně
Panna Maria v očekávání Ježíšova narození chodí po kraji a hledá nocleh. Nenajde ho ani u šenkýře, ani u kováře a uchýlí se do chléva, kde porodí. Ráno přiběhne kovářova bezruká dcera, dotkne se dítěte a je zázrakem uzdravena. Běží radostně do domu. Kovář poznává, koho předtím odmítl, a lituje, že neposkytl nocleh matce Boží. Scházejí se lidé a oslavují narození Páně.

Sestra Paskalina
Klášterní zvonek volá sestry na jitřní. Paskalina jej slyší, ale nemůže se probudit ze snu, ďábel prodlužuje noc kolem ní. Ve spánku se jí zjevují přízraky a postava neznámého rytíře. Paskalina se zmítá mezi láskou k rytíři a ke Svaté Panně. Marně prosí o ochranu a znamení u Panny Marie, a když se jí ho nedostává, podlehne a prchá z kláštera za svým milým. V mezihře lidé vyprávějí baladu o dívce, kterou vylákal ďábel na cesty a pak ji unesl do pekla. Paskalina putuje se svým rytířem po světě. Ďábel však rytíře zabije a obviní Paskalinu z vraždy. Ta je odsouzena k smrti upálením. Z plamenů ji vysvobodí Panna Maria. Paskalina se ocitá zpátky před branou svého kláštera. Nepoznaná sestrou Martou se dovídá, že Paskalina stále žije v klášteře vzorným životem řeholnice. Tuto záhadu pak objasňuje sama Matka Boží, když Paskalině vrací její roucho. Maria přijala Paskalininu podobu a v klášteře ji zastoupila. Paskalina umírá, usmířena, za zvuku ranní mše, kterou před léty zmeškala.

Zobrazit méně

Inscenační tým

Jakub Klecker Hudební nastudování
Jakub Klecker Dirigent
Pavel Svoboda Scéna
Jan Kodet Choreografie
Daniel Tesař Světelný design
Josef Pančík Sbormistr
Valeria Maťašová Sbormistr Dětského sboru Brno
Michal Vajda Sbormistr Českého akademického sboru

Obsazení

Kdy hrajeme?

Janáčkovo divadlo / Opera Bohuslav Martinů

Hry o Marii

Lektorský úvod před představením
  • 15/12/2021
  • 18:00 - 21:00

Fotogalerie