MFJB: Pavel Haas Quartet

Divadlo Reduta / Opera Termíny a vstupenky

Bedřich Smetana: Smyčcový kvartet č. 1 „Z mého života“
Sergej Prokofjev: Smyčcový kvartet č. 2 F dur (na kabardinská témata), op. 92
Leoš Janáček: Kvartet pro dvoje housle, violu a cello „Listy důvěrné“, JW VII/13

Koncert vynikajícího souboru Pavel Haas Quartet nabízí tři komorní díla, z nichž dvě patří k zásadním kompozicím české kvartetní literatury.

Janáček bývá často interpretován jako odpůrce Bedřicha Smetany, ale tato fáma, která se šířila již za Janáčkova života a notně mu komplikovala život, nemá pravdivý základ. Janáček si Smetany velice považoval, pouze nenašel cestu k jeho opernímu dílu. O to více si vážil Smetanovy komorní tvorby. Aby také ne – vždyť oba skladatelé v kvartetech, které jsou na programu tohoto koncertu, vytvořili jakési hudební autobiografie. Smetana tak učinil v roce 1876 ve svém Smyčcovém kvartetu e moll „Z mého života“, ve kterém si připomíná vše dobré i zlé, co mu osud nadělil, včetně tragické ztráty sluchu. Janáček o padesát dva let později ve svém Kvartetu pro dvoje housle, violu a cello „Listy důvěrné“ popsal zážitky prožité s milovanou Kamilou Stösslovou. Obě díla spojuje značná intimita, citovost a tvůrčí pravdivost.

Prokofjevův Smyčcový kvartet č. 2 se zrodil za zcela jiné situace. V roce 1941 byl skladatel spolu s ostatními vybranými umělci evakuován kvůli nebezpečí spojenému s vypovězením paktu o neútočení a napadení Sovětského svazu německými vojsky. Prokofjev byl přemístěn do Nalčiku, hlavního města Kabardsko-Balkarské oblasti, na severním Kavkazu. A zde mu bylo doporučeno napsat dílo vycházející z tamní lidové kultury. Tak vznikl pozoruhodný druhý smyčcový kvartet inspirovaný lidovou melodikou a rytmem tohoto regionu. Premiéru mělo dílo za dramatických podmínek v Moskvě v roce 1942.

Zobrazit více

Inscenační tým

Obsazení

Kdy hrajeme?

MFJB: Pavel Haas Quartet Divadlo Reduta / Opera

MFJB: Pavel Haas Quartet

  • 06/11/2022
  • 15:00 - 16:10

Fotogalerie