Giuseppe Verdi

Nabucco

Janáčkovo divadlo / Opera Termíny a vstupenky

Je Verdiho slavný Nabucco jen operou o touze po svobodě? Inscenace Jiřího Heřmana nabízí poutavý pohled na příběh babylonského krále a židovského národa. Jeho středem jsou rodinné vztahy a sám král Nabuchodonozor. Opera plná velkole­pých sborů a strhujících pěveckých partů patří již 35 let k nejpo­pulárnějším titulům našeho repertoáru.

 Jak vysoká je cena za snahu být dobrým vládcem a vybudovat velkou říši? Základem Verdiho opery je starozákonní příběh o zajetí židovského národa babylonským králem Nabuchodonozorem a jejich touze po návratu do vlasti. Příběh, který stále neztrácí svou sílu a aktuálnost, a jehož zosob­něním je onen slavný sbor „Va, pensiero, sull’alidorate“ (Leť, myšlenko, na zlatých křídlech…). Stejně jako ostatní Verdiho díla i Nabucco však v sobě skrývá také další komornější vrstvu o lásce, dvou sestrách Feneně a Abigail a jejich střetu o lásku milovaného muže i otce. Verdi vše vykreslil s citem opravdového dramatika a hudba plná bezprostřednosti, vášně a temperamentu si právem dodnes podmaňuje publikum.

Premiéra: 29. června 2021 v Janáčkově divadle

 

Zobrazit více

Nastudováno v italském originále s českými, anglickými a německými titulky.
Délka představení: 2 hodiny a 50 minut, 2 přestávky

Mohlo by vás zajímat

Proč je výhodné kupovat vstupenky s předstihem?
Naše prodejní místa.
Máte nárok na zvýhodněné vstupné?
Přemýšlíte jak se obléknout do divadla?
Jak se k nám dostanete.
Jak si objednat občerstvení a vyhnout se čekání v bufetu.
Opery se nebojte, titulkovací zařízení vám pomůže!
Připravili jsme na vámi vybrané představení Dramaturgický úvod? Tak tam nesmíte chybět.
Info pro handicapované

Obsah opery

1. dějství
Do Šalamounova chrámu se sbíhá vyděšený lid k modlitbám za záchranu Izraele před babylonskými vojsky vedenými králem Nabuchodonosorem. Židovský velekněz Zachariáš všechny povzbuzuje a nabádá k víře. V chrámu je i Fenena, dcera babylonského krále. Do Jeruzaléma ji přivedla láska k Ismaelovi. Teď se však Zachariáš i ostatní Židé obracejí proti ní jako cizince. Fenena zůstává s Ismaelem sama, je ale těžké v této chvíli myslet na lásku. Oba překvapí ctižádostivá Abigail, nevlastní sestra Feneny, která tajně pronikla do chrámu. Miluje Ismaela, ten ale její lásku odmítá. Nabuchodonosor s vojskem vpadne do chrámu a Zachariáš vyhrožuje smrtí Feneny, pokud se babylonský král nestáhne. Ismael mu v tom v poslední chvíli zabrání a stává se tak v očích svého lidu zrádcem. Nabuchodonosor dává vojsku rozkaz ke zbourání a vyplenění chrámu.

2. dějství
Abigail zjišťuje, že Nabuchodonosor, kterého miluje a vzhlíží k němu, před ní zatajil, že není jeho dcerou, ale je dcerou otroků. Zasažena do hloubi duše se rozhodne králi pomstít a zbavit se i Feneny, které bylo svěřeno regentství nad Babylonem a jež stojí Abigail v cestě k trůnu. Babylonský velekněz se přidává na její stranu.

Poražený izraelský lid byl odvlečen do Babylonu. Fenena, která se sama stane Židovkou, se jej snaží chránit. Izraelité nezapomněli na Ismaelovu zradu a proklínají ho. Přichází Abigail s veleknězem. Oznamuje, že král je mrtev, a žádá od Feneny královskou korunu. Fenena odmítá a spor přeruší příchod Nabuchodonosora, jenž se prohlašuje bohem. Za rouhání přichází trest a Nabuchodonosor pološílený padá k zemi.

3. dějství
Babylonští oslavují Abigail. Aby ale mohla dokonat svůj plán a zbavit se Židů, potřebuje Nabuchodonosorovu pečeť. Přesvědčí ho, aby potvrdil rozsudek smrti pro židovské zajatce. Pozdě si král uvědomuje, že odsoudil i svou dceru Fenenu, a marně prosí Abigail o milost.

Zotročený izraelský lid touží po návratu do vlasti a po porážce svých nepřátel. Zachariáš jej vyzývá ke statečnosti a prorokuje zkázu Babylonu.

4. dějství
Uvězněný Nabuchodonosor slyší z dáli hlasy volající jméno Feneny odsouzené na smrt. Král lituje svých činů a prosí Jehovu o odpuštění. Náhle přichází věrný vojevůdce Abdallo i s vojáky s poselstvím vysvobození Babylonu z područí Abigail.

Ismael, Zachariáš a Fenena očekávají smrt. Popravu přeruší příchod Nabuchodonosora, který nařizuje zničit Baala a izraelskému lidu dává svobodu. Abigail pronásledují hrůzné činy, jež spáchala. Svých skutků lituje, ale odpuštění pro ni přichází pozdě.

Zobrazit méně

Inscenační tým

Ondrej Olos Hudební nastudování, dirigent
Pavel Šnajdr Dirigent
Pavel Koňárek Sbormistr
Kateřina Nováčková Pohybová spolupráce
Tomáš Hrůza Videoprojekce
Patricie Částková Dramaturgie

Obsazení

Kdy hrajeme?

Nabucco Janáčkovo divadlo / Opera Giuseppe Verdi

Nabucco

  • 01/05/2024
  • 18:00 - 20:50
Nabucco Janáčkovo divadlo / Opera Giuseppe Verdi

Nabucco

  • 29/12/2024
  • 17:00 - 19:50
Nabucco Janáčkovo divadlo / Opera Giuseppe Verdi

Nabucco

  • 09/01/2025
  • 19:00 - 21:50

Fotogalerie