Giuseppe Verdi

Otello

Janáčkovo divadlo / Opera Termíny a vstupenky

Verdi, Shakespeare a téma předsudku a odlišnosti jedince ve společnosti – to je spojení slibující velké drama. Verdiho předposlední opera je dílem vskutku mistrovským s plasticky vykres­lenými charaktery, kde velkolepé sborové scény střídají intimní lyrická místa.

U břehů Kypru zuří bouře a lid shromážděný v přístavu s hrůzou sle­duje, jak se loď vracející se z válečného tažení proti Turkům, pokouší přistát. K úlevě všech loď bezpečně zakotví a dav vítá vítězného Ote­lla. Strhujícím sborovým výstupem Verdi dramaticky zahajuje jednu ze svých nejslavnějších oper, aby vzápětí rozehrál prostřednictvím zrádného Jaga nebezpečnou hru intrik a žárlivosti kolem Otella a jeho ženy Desdemony.

Slavná Shakespearova tragédie je na divadelních jevištích víc než čtyři sta let a stále neztratila nic na své aktuálnosti a Verdiho hudba jí dodává další rozměr. Otello je prubířským kamenem hrdinných tenorů, role, do které Verdi vložil všechny odstíny lidské duše – od válečníka, přes něžného a milujícího muže po raněné zvíře sžírané žárlivostí. Na brněnské jeviš­tě se toto jedinečné Verdiho dílo vrátilo po více než třiceti letech.

Premiéra: 17. června 2022 v Janáčkově divadle

Zobrazit více

Nastudováno v italském originále s českými, anglickými a německými titulky.
Délka představení: 2 hodiny a 40 minut

Mohlo by vás zajímat

Proč je výhodné kupovat vstupenky s předstihem?
Naše prodejní místa.
Máte nárok na zvýhodněné vstupné?
Přemýšlíte jak se obléknout do divadla?
Jak se k nám dostanete.
Jak si objednat občerstvení a vyhnout se čekání v bufetu.
Opery se nebojte, titulkovací zařízení vám pomůže!
Připravili jsme na vámi vybrané představení Dramaturgický úvod? Tak tam nesmíte chybět.
Info pro handicapované

Obsah opery

  1. dějství

Zuřící bouře ohrožuje Otellovu loď vracející se z bitvy. Všichni s obavami sledují její boj s mořskými živly, jen Otellův pobočník Jago doufá, že ztroskotá. Loď vplouvá bezpečně do přístavu a Otello oznamuje vítězství nad tureckou flotilou.

Jago se cítí přehlížen a povýšení mladého Cassia na kapitána jen zvětšuje jeho touhu po pomstě. Do cesty mu přichází Roderigo, který miluje Otellovu manželku Desdemonu. Jago slibuje, že mu ji pomůže získat. Všichni slaví vítězství a Jago s Roderigem se snaží opít Cassia. Ten zprvu víno odmítá, ale nakonec podlehne. Objevuje se Montano a volá Cassia na hlídku, najde jej však opilého. Jago začne rozehrávat své intriky a tvrdí Montanovi, že Cassio si takto krátí každý večer. Situace

vyústí ve rvačku, v níž je Montano zraněn. Rozruch přivolá Otella, který Cassia degraduje. Přichází i Desdemona. Otello posílá na hlídku Jaga a konečně zůstává s Desdemonou o samotě.

 

  1. dějství

Jago ponouká Cassia, aby promluvil s Desdemonou. Její přímluva by mu mohla pomoci získat zpět hodnost. Přicházející Otello zahlédne Desdemonu v rozhovoru s Cassiem. Jago utrousí nenápadnou poznámku a na Otellovy otázky dává vyhýbavé odpovědi. Nakonec naznačí, že Cassio s ní má poměr. Přes počínající podezření žádá Otello jasný důkaz Desdemoniny nevěry.

Desdemona přichází a chce s Otellem mluvit o Cassiovi. Ten odmítá, ale Desdemona naléhá, aby Cassiovi odpustil. Otello se vymlouvá na bolest hlavy a Desdemona mu nabízí šátek, který jí kdysi věnoval. Otello jej vztekle zahodí. Desdemona jej prosí o odpuštění a připomíná mu svou věrnou lásku. Emilia zvedne odhozený šátek a Jago jí ho násilím sebere. Otello všechny posílá pryč. Jago se vrací a Otello podléhající představě, že ho Desdemona podvádí, žádá znovu konkrétní důkaz.

Jago mu vypráví smyšlenou příhodu, jak slyšel Cassia mluvit ze snu k Desdemoně o jejich lásce, a zmiňuje, že u něj viděl šátek, který Otello daroval Desdemoně jako první důkaz lásky. Otello přísahá pomstu a Jago se k němu připojuje.

 

  1. dějství

Herald oznamuje příjezd benátského vyslance. Přichází Desdemona a znovu prosí Otella o pardon pro Cassia. Ten ji žádá o šátek, který jí daroval. Desdemona jej nemá u sebe a Otello ji varuje – šátek je talisman, a pokud jej ztratí, přivolá neštěstí. Desdemona nerozumí Otellovu chování a jeho nařčení z nevěry. Trvá na tom, že je mu věrnou ženou. Otello ji v záchvatu neovladatelné zuřivosti vyhání. Jago přivádí Cassia pod záminkou setkání s Desdemonou, aby mohl Otello potají vyslechnout jejich rozhovor. Jago šikovně zavede řeč na Cassiovu aféru s jinou dívkou tak, aby pro Otella, slyšícího jen části hovoru, očernil Desdemonu. Cassio zmíní i tajemný šátek, který objevil ve svém pokoji. Na Jagovo naléhání jej vytáhne a Otello v něm poznává svůj dar Desdemoně. Trubky ohlašují příjezd vyslance. Cassio odchází a rozlícený Otello žádá Jaga o radu, jakým způsobem zabít Desdemonu.

Ten navrhuje ji uškrtit na loži, kde ho zradila. On sám si vezme na starost Cassia.

Přichází vyslanec Lodovico, Desdemona s Emilií a celý dvůr. Lodovico je překvapen Cassiovou nepřítomností. Jago prozradí, že upadl v nemilost. Desdemona doufá, že mu bude brzy odpuštěno, což ještě více podráždí Otella. Cassio je přivolán a Otello čte zprávu od dóžete – je povolán zpět do Benátek a kyperským guvernérem se stane Cassio. Emocemi zmítaný Otello poníží Desdemonu před všemi shromážděnými. Jago na něj naléhá, aby vykonal svou pomstu co nejdříve. Roderigo lituje Desdemonina odjezdu a Jago mu radí zabít Cassia. Otello všechny vyhání a v rozrušení omdlí. Zatímco dav venku mu nic netuše provolává slávu, Jago si užívá svou chvíli triumfu.

 

  1. dějství

Desdemona se chystá ke spánku. Žádá Emilii, aby jí přinesla její svatební šaty. Pokud zemře, chce v nich být pohřbena. Desdemona usíná a přichází Otello připravený ji zabít. Desdemona jej prosí o milost, ale Otello odmítá a obviňuje ji z nevěry s Cassiem. Ona ji popírá a žádá, aby Cassio dosvědčil její nevinu. Otello oznamuje, že Cassio je již mrtev, a Desdemonu uškrtí. Na dveře buší Emilia se zprávou, že Cassio ve rvačce zabil Roderiga. Ozve se hlas Desdemony, umírá nevinná. Otello se přiznává k vraždě. Cassio spolu s Emilií odhalí Jagovu intriku. Ten prchá a Otello si vezme vlastní rukou život.

Zobrazit méně

Inscenační tým

Arrigo Boito Libreto
Robert Kružík Hudební nastudování, dirigent
Jakub Klecker Dirigent
Martin Glaser Režie
Pavel Borák Scéna
Martin Špetlík Světelný design
Valeria Maťašová Sbormistryně Dětského sboru Brno
Patricie Částková Dramaturgie

Obsazení

Kdy hrajeme?

Otello Janáčkovo divadlo / Opera Giuseppe Verdi

Otello

  • 06/01/2024
  • 17:00 - 19:40

Fotogalerie