Bohuslav Martinů

Řecké pašije

Janáčkovo divadlo / Opera Termíny a vstupenky

Zvon v nedostavěném chrámu, voda jako symbol očisty, hořící svíce… Červená vajíčka se rozdávají jako symbol Velikonoc. Náhle z dálky zazní zoufalé hlasy. V průzračných, téměř snových obrazech se začíná odehrávat velké drama o tom, co se skrývá v člověku.

Kněz Grigoris svolává shromáždění stařešinů vsi Lycovrissi a vybírá z řad vesničanů Krista a apoštoly pro pašijové hry. Hluboký mír, ve kte­rém ves dosud žila, je narušen náhlým otřesem. Tak jako prst Boží po­žaduje důkaz víry, přicházejí na náves běženci a žádají o azyl. Jsou odmítnuti a donuceni hledat si útočiště ve skalnatých horách. Avšak nově jmenovaní svatí jdou za strachujícími se uprchlíky. Běžné denní starosti se postup­ně vytrácejí; síla jejich víry a jejich role v blížících se pašijích začínají měnit jejich duchovní vědomí do nové zralosti. Postupně se vrací k jedinému smyslu svého konání: dobru, nebo zlu…

Tak charakterizoval Martinů svou poslední operu Řecké pašije. Skladatel, který sám zažil osud uprchlíka, v ní vytvořil dílo velkého humanistického poselství o síle víry. Poselství v dnešním světě stále více aktuální.

Premiéra: 5. listopadu 2021 v Janáčkově divadle

Zobrazit více

Nastudováno v anglickém originále s českými, anglickými a německým titulky.
Délka představení: 2 hodiny a 30 minut, 1 přestávka

Mohlo by vás zajímat

Proč je výhodné kupovat vstupenky s předstihem?
Naše prodejní místa.
Máte nárok na zvýhodněné vstupné?
Přemýšlíte jak se obléknout do divadla?
Jak se k nám dostanete.
Jak si objednat občerstvení a vyhnout se čekání v bufetu.
Opery se nebojte, titulkovací zařízení vám pomůže!
Připravili jsme na vámi vybrané představení Dramaturgický úvod? Tak tam nesmíte chybět.
Info pro handicapované

 

 

Obsah opery

1. dějství
Zvon v Lycovrissi ohlašuje konec bohoslužby o velikonoční neděli. Přichází kněz Grigoris a oznamuje, koho z vesničanů rada starších vybrala pro příští pašijové hry. Role apoštolů Jakuba, Petra a Jana jsou svěřeny kavárníkovi Kostandisovi, obchodníku a pošťákovi Jannakosovi a starostovu synovi Michelisovi. Role Máří Magdalény je určena vdově Kateřině. Pro postavu Jidáše je vybrán prchlivý Panait, který se přidělené roli zoufale brání. Zbývá Kristus – a tento nejtěžší úkol připadne Manoliosovi. Na všechny vyvolené doléhá tíha odpovědnosti. Mají po celý rok žít tak ctnostně, aby se podobali těm, které budou v hrách představovat. Manolios v hlubokém zamyšlení ani nevnímá škádlení od své nevěsty Lenio; až nářek z dáli upoutá pozornost všech. Do vsi přichází zástup zubožených lidí. Prchají před Turky, kteří jim vypálili jejich vesnici. Hladoví a vyčerpaní prosí o pomoc a kousek půdy, kde by se mohli znovu usadit. Kněz Grigoris má však pro uprchlíky a kněze Fotise, jenž je vede, pouze příkrá slova – nechce se dělit o blahobyt ani půdu. Vyčerpaná hladem umírá náhle jedna z žen, Despinio. Grigoris toho využije a vykřikne: „Cholera!“ Vyděšení vesničané se rozprchnou. Na místě zůstane jen Manolios s Kateřinou a několik dalších. Manolios příchozím radí, aby se usadili na hoře Sarakině, kde je voda, zvěř i dostatek dřeva pro oheň.

2. dějství
Kateřina ovdověla jako mladá a zůstala sama. Vesničtí muži začali vyhledávat její společnost a ona je neodmítala, ať už to byl Panait, starý Patriarcheas nebo Grigoris. Myslí však na Manoliose, a zároveň k němu cítí něco víc než jen tělesnou touhu. Vypráví Jannakosovi sen, který o Manoliosovi měla. Jannakos se na Kateřinu dívá stejně jako všichni muži ve vesnici, místo pochopení se jí tak dostane jen pokárání, aby nechala Manoliose na pokoji. Na Jannakose čeká bohatý lichvář Ladas. Snaží se ho přesvědčit, že může snadno zbohatnout, když vymámí od Sarakinských za potraviny zlato a šperky, které před Turky zachránili. O výdělek se samozřejmě rozdělí. Jannakos dostane zálohu a vydá se na Sarakinu. Manolios u pramene sv. Basila potkává Kateřinu. Ta se mu přiznává, že o něm sní. Ani jemu není lhostejná, ale neví, jak jí pomoci. Kateřina ho prosí, aby na ni už nemyslel. Na hoře Sarakině se Fotis snaží vyburcovat vyčerpané uprchlíky a přesvědčit je, že zde vybudují nový život. V základech brány nové vesnice, kde mají být pohřbeny kosti předků, umírá starý muž, smířený a šťastný, že jeho děti budou dále žít. Jannakos, který přišel na Sarakinu obchodovat s bídou, je otřesen. S pláčem se vyznává Fotisovi, že chtěl zbohatnout z jejich neštěstí, žádá odpuštění a dává Sarakinským Ladasovy peníze.

3. dějství
Manolios je pln pochybností o svém poslání a jeho vnitřní boj se mu promítá i do horečnatého snu. Nevnímá ani Lenio, která za ním přišla, a ta se rozhodne věnovat svou přízeň pastýři Nikoliosovi. Manolios odchází dolů do vsi za Kateřinou. Ta jej radostně vítá, ale Manolios ji prosí, aby jej nepronásledovala, protože on ji vnímá jako svoji sestru. Kateřina je dojata, jeho slova ji očišťují a ona mu bude oddána po celý život. Kateřina cestou na Sarakinu potkává Jannakose. Vysvětluje mu, že tam nese ovečku, aby děti měly dost mléka. Ona sama je bezdětná, a tak má pocit, jako by všechny děti byly její vlastní. I Jannakos konečně chápe Kateřininu proměnu. Manolios se snaží přesvědčit lidi z vesnice, aby pomohli uprchlíkům. Kněz Grigoris zuří, neboť cítí, že ztrácí svou pozici. Je zapotřebí jednat. Vyžene Manoliose z vesnice i s „apoštoly“. Michelis prozradí Jannakosovi a Kostandisovi, že Lenio se už nechce vdát za Manoliose. Nikolios přichází s obavami oznámit Manoliosovi, že se žení s Lenio. Manolios mu však přátelsky přeje mnoho štěstí.

4. dějství
Radostnou oslavu svatby Nikoliose a Lenio přeruší rozhořčený hlas kněze Grigorise. Je třeba vyhnat prašivou ovci ze stáda, aby nenakazila druhé. Manolios je vyobcován z církve! Stejný trest stihne každého, kdo mu nabídne pomoc. Ale Michelis, Jannakos i Kostandis stojí pevně při něm. Manolios se zpovídá ze svých činů. Role Krista v něm probudila pýchu, teď však chápe její skutečnou podstatu. Všechno v životě má svůj čas a nyní přišel čas, aby svět, kde děti umírají hlady, zanikl. Z dáli se ozvou hlasy přicházejících Sarakinských. V tu chvíli vesničané zabijí Manoliose a obviní z tohoto činu Panaita – Jidáše. Uprchlíkům zbývá jen jedno jediné…

Zobrazit méně

Inscenační tým

Robert Kružík Hudební nastudování, dirigent
Pavel Koňárek Sbormistr
Michal Vajda Sbormistr Českého akademického sboru
Valeria Maťašová Sbormistryně Dětského sboru Brno
Kateřina Nováčková Pohybová spolupráce

Obsazení

Kdy hrajeme?

Řecké pašije Janáčkovo divadlo / Opera Bohuslav Martinů

Řecké pašije

30 minut před představením probíhá dramaturgický úvod
  • 28/02/2024
  • 19:00 - 21:30
Řecké pašije Janáčkovo divadlo / Opera Bohuslav Martinů

Řecké pašije

30 minut před představením probíhá dramaturgický úvod Předplatné: OV
  • 24/03/2024
  • 17:00 - 19:30

Fotogalerie