Giacomo Puccini

Tosca

Janáčkovo divadlo / Opera Termíny a vstupenky

Inspirací se pro režiséra Jiřího Heřmana stala jedna z nejslavnějších sopranistek světa Maria Callas a její životní příběh. Jak daleko může člověk zajít v obětování sebe sama. Je obětování z lásky vysvobo­zující? Pokud je smyslem života člověka láska, dokáže žít i bez ní?

Tosca – slavná zpěvačka, ale také žena a milenka, která během jediné noci ztratí vše. Maria Callas – jedna z nejslavnějších operních pěvkyň světa, ale také žena a milenka, která se odřekla všeho pro umění, aby se nakonec vzdala umění kvůli nikdy nenaplněné lásce. Dva osudy, které se prolnou v jednom okamžiku…

Tosca je opera, která definitivně potvrdila Pucciniho pověst nepřekonatelného tvůrce působivých a efektních melodií. A také tvůrce velkého dramatu. Vznik opery nebyl snadný, tvůrci pochybovali, zda volba námětu s politickým pozadím z napoleonských válek byla šťastná, ale premiéra v římském Teatro Costanzi v lednu roku 1900 dala za pravdu dramatickému instinktu skladatele. Publikum, ač zpočátku šokováno realističností a brutalitou některých scén, tuto operu plnou nádherné a emotivní hudby rychle přijalo za svou.

Premiéra: 15. května 2015 v Janáčkově divadle

 

 

Zobrazit více

Nastudováno v italském originále s českými, anglickými a německými titulky.
Délka představení: 2 hodiny a 50 minut, 1 přestávka

Mohlo by vás zajímat

Proč je výhodné kupovat vstupenky s předstihem?
Naše prodejní místa.
Máte nárok na zvýhodněné vstupné?
Přemýšlíte jak se obléknout do divadla?
Jak se k nám dostanete.
Jak si objednat občerstvení a vyhnout se čekání v bufetu.
Opery se nebojte, titulkovací zařízení vám pomůže!
Připravili jsme na vámi vybrané představení Dramaturgický úvod? Tak tam nesmíte chybět.
Info pro handicapované

Jiří Heřman o nové inscenaci:
Hlavním tématem je pro mne obětování se sebe sama, jak daleko v tomto obětování člověk může zajít. Je obětování z lásky vysvobozující? Pokud je smyslem života člověka láska, dokáže žít i bez ní? To jsou otázky, které si budeme při novém nastudování klást. Velkou inspirací mi budou stále živé vzpomínky na studijní pobyt v Římě a umění a život Marie Callas.

Obsah opery

1. jednání
Do kostela Sant’Andrea della Valle přichází skupinka turistů. Když se je průvodkyně snaží svolat, povšimne si elegantní dámy a ke svému údivu v ní poznává operní divu Marii Callas. Překvapení turisté se zdraví se slavnou pěvkyní, jen mladá dvojice se odtrhne od skupinky a odchází zabráni sami do sebe. Maria se za nimi dívá a v paprscích slunce pronikajícího kopulí kostela se jí před očima protne její život s příběhem opery, která jí přinesla největší slávu…
Cesare Angelotti, konzul Římské republiky, uprchl z vězení v Andělském hradu. V kostele mu jeho sestra ukryla v rodinné kapli ženské šaty na převlečení. Kostelník připravuje štětce pro malíře Cavaradossiho, který zde pracuje na obraze Máří Magdaleny. Cavaradossi se objeví a kostelník si povšimne, že mu obraz připomíná tvář ženy, která se chodí do kostela modlit. Cavaradossi přisvědčí, i on ji viděl a zaujat její vroucí modlitbou ji zvěčnil na obraze. Kostelník je pohoršen, ale Cavaradossi tvrdí, že každá krása má své kouzlo a vzpomíná na svou milenku, zpěvačku Florii Toscu. Po odchodu kostelníka se objeví Angelotti v domnění, že kostel je prázdný. Ulekne se přítomnosti malíře, ale pak v něm poznává starého přítele. Cavaradossi mu nabízí pomoc, Angelotti se však musí znovu ukrýt, protože do kostela přichází Tosca.Ta zaslechla zevnitř hlasy a podezřívá Cavaradossiho, že před ní skrývá jinou ženu. Malíři se konečně podaří přimět Toscu k odchodu, ta si však všimne rozpracovaného obrazu a poznává v něm rysy markýzy Attavanti. Cavaradossi ji znovu ubezpečuje o své lásce. Tosca konečně odchází. Cavaradossi nabízí Angelottimu úkryt ve své vile. Než se stačí rozejít, zazní výstřel z děla, který ohlašuje odhalení Angelottiho útěku. Cavaradossi se rozhodne přítele doprovodit.

Kostelník svolává ministranty, aby se připravili na Te Deum k oslavě vítězství nad Bonapartem. Do kostela vpadne šéf policie Scarpia, který se svými muži hledá uprchlého Angelottiho. Otevřená kaple, vějíř se znakem markýzi Attavanti, prázdný košík od jídla určeného pro Cavaradossiho – to vše jsou důkazy utvrzující Scarpiovo podezření, že zde Angelotti byl a kdo mu pomohl při útěku. Do kostela se vrací Tosca. Scarpia se rozhodne využít Tosčinu žárlivost k odhalení uprchlíka. S pomocí nalezeného vějíře ji přesvědčí, že se Cavaradossi skutečně schází s markýzou Attavanti. Tosca je rozhodnuta milence přistihnout v malířově vile a Scarpia ji nechává sledovat svými muži. Začíná slavnostní Te Deum, Scarpiovy myšlenky však patří jedinému – Tosce.

2. jednání
V paláci Farnese čeká Scarpia na své muže, které poslal za Toscou do Cavaradossiho vily. I Tosca je v paláci, zpívá slavnostní kantátu. Scarpia ji nechává pozvat do svého apartmá. Přichází Spoletta, aby podal hlášení. Po odchodu Toscy vpadli do vily, ale Angelottiho tam nenašli. Zatkli tedy alespoň Cavaradossiho. Ten je přiveden ke Scarpiovi, ale rázně popírá všechna obvinění. Přichází Tosca, která je překvapena jeho přítomností. Scarpia dá malíře odvést a snaží se získat informace od Toscy. Ta zprvu popírá, že by našla ve vile někoho dalšího, ale když nechá Scarpia Cavaradossiho mučit, Tosca po chvíli prozradí, že Angelotti je ukryt ve studni u vily. Scarpia nechává přivést Cavaradossiho a posílá Spolettu do vily. Cavaradossi vyčítá Tosce, že ho zradila. Vpadne posel se zprávou o vítězství Bonaparta. Cavaradossi se vysmívá Scarpiovi a vítá svobodu! Scarpia dá najevo, že si tak malíř podepsal rozsudek smrti a nechá ho odvést.

Tosca prosí Scarpiu, aby Cavaradossiho ušetřil. Scarpia namítá, že zachránit ho může jen ona – pokud bude jeho. Tosca nakonec souhlasí, ale chce, aby byl Cavaradossi okamžitě propuštěn. Scarpia však trvá na fingované popravě. Dá rozkazy Spolettovi a napíše průvodní list. V momentě, kdy si chce vzít svou odměnu, jej Tosca zabije.

3. jednání
Cavaradossi čeká na Andělském hradu na popravu. Doléhá sem zvuk kostelních zvonů. Cavaradossi píše dopis na rozloučenou a vzpomíná, jak kdysi byli s Toscou šťastni. Přichází Tosca a ukazuje mu průvodní list od Scarpii a přiznává se, že Scarpiu zabila. Vylíčí mu, jak má proběhnout jeho „poprava“ a radí mu, jak se zachovat, aby vše vypadalo věrohodně. Oba se ujišťují o své lásce. Za východu slunce je Cavaradossi na terase Andělského hradu předveden před popravčí četu. Po výstřelu se zhroutí. Když četa odejde, Tosca k němu běží a v hrůze zjišťuje, že ji Scarpia oklamal: Cavaradossi je mrtev. Na nádvoří vpadne Spoletta s muži, kteří již objevili Scarpiovou mrtvolu. Tosce zbývá jediné východisko…

 

Zobrazit méně

Inscenační tým

Luigi Illica Libreto
Jakub Klecker Hudební nastudování, dirigent
Ondrej Olos Dirigent
Pavel Svoboda Scéna
Daniel Tesař Světelný design
Patricie Částková Dramaturgie
Tomáš Hrůza Videoprojekce
Pavel Koňárek Sbormistr

Obsazení

Kdy hrajeme?

Fotogalerie