Opera

Lidé

  • Všechny
  • Soubor

  • Oddělení
Umělecký šéf opery

Šéfdirigent opery

Dramaturg opery

Zástupce uměleckého šéfa / vedoucí uměleckého provozu opery

Produkční nových inscenací

Asistent uměleckého šéfa opery / produkční

Ekonom opery

Marketing / PR opery

Festival Janáček Brno

Divadelní lektorka opery

Asistenti režie/Inspicienti opery

Tajemník sboru

Tajemník orchestru

Dirigenti

Sbormistři

Sólistky

Sólisté

Korepetitoři

Sbor

Housle

Violy

Violoncella

Kontrabasy

Harfy

Flétny

Hoboje

Klarinety

Fagoty

Lesní rohy

Trubky

Trombony

Tuby

Bicí

Nápověda

Titulky

Vedoucí komparsu

Hosté