Opera

Lidé

  • Všechny
  • Soubor

  • OdděleníUmělecký šéf opery

Šéfdirigent opery

Dramaturg opery

Zástupce uměleckého šéfa / vedoucí uměleckého provozu opery

Produkční nových inscenací

Asistent uměleckého šéfa opery / produkční

Ekonom opery

Marketing / PR opery

Tajemník sboru

Tajemník orchestru

Dirigenti

Sbormistři

Sólistky

Sólisté

Korepetitoři

Sbor

Orchestr

Inspicienti opery

Asistenti režie

Nápověda

Titulky

Vedoucí komparsu

Hosté