Aktuality

Otevíráme dveře umělcům s handicapem

3. října 2022
Jana Žáková

Národní divadlo Brno představuje již čtvrtým rokem projekt OPEN ART, díky němuž se mohou talentovaní výtvarníci s postižením projevit a realizovat i při tvorbě nových, zcela osobitých vizualizací koncertů tohoto divadla. V rámci jejich zveřejňování bude vždy připojena tzv. vizitka k bližšímu seznámení s danými tvůrci.

Přípravy vizuálů. Foto ND Brno

Projekt OPEN ART poukazuje na jedinečnost a často opomíjený přínos neprofesionálních výtvarníků s postižením v oblasti kultury. Cílem je rovněž představit v ČR model uplatnění talentovaných osob se zdravotním postižením na trhu práce dle mezinárodních inkluzivních principů a hodnot. Významným dílčím cílem projektu je zapojení výtvarníků s postižením do komerčních projektů, schopnost obstát v konkurenčním prostředí a stát se součástí profesionálních kreativních týmů.

Talentovaní výtvarníci a výtvarnice s postižením se neformálně vzdělávají a realizují vlastní tvorbu i její prezentaci v ateliéru OPEN ART STUDIA již devátým rokem. Studio založil a vede od roku 2013 Mgr. Pavel Sochor, Ph.D. Zkušenosti ze spolupráce s talentovanými lidmi s postižením poté předává svým vysokoškolským studentům, které do projektů studia aktivně zapojuje. Myšlenka podpory za pomoci univerzitní sféry je od počátku realizována v ateliéru na IVIV PdF MU.

Seznam koncertů, které bude NdB realizovat v druhé polovině roku 2022 s označením těch, pro které budou vizuál realizovat výtvarníci v rámci projektu OPEN ART:

11.10.2022 – Rudy Linka a Bobo Stenson

29.10.2022 – Jitka Zelenková, Znovu 70

30.10.2022 – Bára Hrzánová, Mário Bihári, a Bachtele Apsa

16.11.2022 – Robert Křesťan a Druhá tráva

25 a 26.11.2022 – TataBojs, Velký Třesk!

09.12.2022 – Jablkoň, 45 let na scéně

12.12.2022 – Bára Poláková se skupinou

19.12.2022 – Markéta Irglová

22.12.2022 – Buty