Partneři a přátelé NdB

Hlavní obrázek

Přátelé NdB: protože přátelé vidí víc!

Přátelství patří mezi jedny z nejhlubších a nejdéle trvajících mezilidských vztahů. Divadlo tvoří lidé: ti, kteří v divadle pracují a vytváří ho a ti, kteří do divadla chodí a bez kterých to zkrátka nejde. Přijměte naše pozvání a ze známosti, kterou již spolu máme, vytvořme přátelství.

Být Přítelem NdB znamená vidět a zažít víc. Přátelství, ve kterém si můžeme společně užít chvíle plné umění a divadla. Divadelní dobrodružství, které můžeme prožít jen jako přátelé.

Přítelem NdB může být kdokoliv – jednotlivec, rodina nebo firma a je pouze na něm, v jaké výši a v jaké frekvenci divadlo podpoří.

Vybírejte z níže uvedených dárcovských programů Přátel NdB a těšte se z poděkování, které vám budeme nabízet a v každém programu se různí. Pokud si nevyberete, kontaktujte nás, budeme se snažit najít cestu, abyste mohli darovat a být případně součástí konkrétního uměleckého projektu.

Jak budou využity vaše dary?
Využijeme je na produkci nových inscenací, v tak vysoké kvalitě, na kterou jste v NdB zvyklí. O využití na tu kterou inscenaci bude prozatím rozhodovat umělecké vedení souborů NdB v čele s ředitelem NdB. V budoucnu chceme, aby o vybraných prostředcích rozhodoval výbor složený z uměleckého vedení divadla a ze zástupců jednotlivých úrovní přátelství.

Divadelní dobrodružství, které můžeme prožít jen jako přátelé.

Být přítelem NdB znamená vidět a zažít víc. Nahlédnout do zákulisí, prohlédnout si divadelní budovy z blízka, být nám blíž, a to za drobný pravidelný dar. Přispějte k dalšímu rozkvětu Národního divadla Brno a staňte se Přítelem NdB. Díky a radost z vašeho daru vám budeme projevovat:

  • magazínem DIVA NdB do schránky
  • poděkováním na webových stránkách
  • návštěvou generální zkoušky (v případě zájmu, jednou za sezónu)
  • prohlídkou jedné z budov NdB (v rámci letních prohlídek, nebo na Mezinárodní den divadla)
  • zvýhodněný nákupem vstupenek na Silvestrovské představení

Můžete přispívat od 300 Kč měsíčně nebo od 3 600 Kč ročně.

Z darů od prvních Přátel NdB jsme pořídili kostým pro Beethovena, hlavní postavu autorské původní choreografie Maria Radačovského. Premiéra inscenace baletu NdB s názvem Beethoven měla premiéru v sobotu 13. listopadu 2021.

Příspěvky od Přátel NdB v roce 2022 byly využity na kostýmy inscenace Starý dobrý Nový (Oldřich), která měla premiéru 9. prosince 2022.

Pro bližší informace kontaktujte:
Simona Škarabelová
Fundraising – Péče o dárce
Národní divadlo Brno
Dvořákova 11, 657 70 Brno
M: +420 777 556 857
T: +420 542 158 266
E: skarabelova@ndbrno.cz

Generálním partnerem NdB pro sezonu 22/23 se stala firma OHLA ŽS, a.s.