Press

Národní divadlo Brno

MgA. Martin Glaser
ředitel
Telefon: 542 158 257
E-mail: glaser@ndbrno.cz

Zuzana Žáková – Klimplová
referentka marketingu / PR
Telefon: 542 158 232
Mobil: +420 725 798 097
E-mail: klimplova@ndbrno.cz

ČINOHRA

Milan Šotek
šéf uměleckého souboru činohry NdB
E-mail: sotek@ndbrno.cz

Karolína Kozubíková
marketing a PR činohry – Mahenovo divadlo
Mobil: +420 720 069 068
E-mail: kozubikova@ndbrno.cz

Petr Tlustý
marketing a PR činohry – divadlo Reduta
Mobil: +420 739 523 760
E-mail: tlusty@ndbrno.cz

OPERA

Jiří Heřman
šéf uměleckého souboru Janáčkovy opery
Telefon: 542 158 312
E-mail: herman@ndbrno.cz

Markéta Mikšíková
marketing a PR opery
Mobil: +420 702 267 991
E-mail: ochrymcukova@ndbrno.cz

Zora Poppová
marketing opery
Mobil: +420 702 267 991
E-mail: poppova@ndbrno.cz

BALET

Mário Radačovský
šéf uměleckého souboru baletu
Telefon: 542 158 521
E-mail: radacovsky@ndbrno.cz

Michaela Paučo
referent marketingu / PR
E-mail: pauco@ndbrno.cz

 

Festival Janáček Brno

Pavel Lojda, lojda@ndbrno.cz, +420 724 754 538
Šarlota Gunišová, gunisova@ndbrno.cz, +420 601 501 692

Divadelní svět Brno / Theatre world Brno                                         

Petr Novák, novak@ndbrno.cz, +420 604 919 879
Silvie Zeinerová Sanža, sanza@ndbrno.cz, +420 702 221 970

Dance Brno

Michaela Paučo, pauco@ndbrno.cz,