Press

Národní divadlo Brno

MgA. Martin Glaser
ředitel
Telefon: 542 158 257
Email: glaser@ndbrno.cz

Zuzana Žáková – Klimplová
referentka marketingu / PR
Telefon: 542 158 232
Mobil: +420 725 798 097
Email: klimplova@ndbrno.cz

ČINOHRA

Milan Šotek
šéf uměleckého souboru činohry NdB
Email: sotek@ndbrno.cz

Gabriela Vilímková
marketing a PR činohry – Mahenovo divadlo
Mobil: +420 601 151 692
Email: vilimkova@ndbrno.cz

Petr Novák
marketing a PR činohry – divadlo Reduta
Mobil: +420 604 919 879
Email: novak@ndbrno.cz

OPERA

Jiří Heřman
šéf uměleckého souboru Janáčkovy opery
Telefon: 542 158 312
Email: herman@ndbrno.cz

Karolína Štorková
referent marketingu/PR
Mobil: +420 702 267 991
Email: storkova@ndbrno.cz

BALET

Mário Radačovský
šéf uměleckého souboru baletu
Telefon: 542 158 521
Email: radacovsky@ndbrno.cz ¨

Zuzana Kernová
referent marketingu / PR
Mobil: +420 702 292 341
Email: kernova@ndbrno.cz

 

Festival Janáček Brno

Karolína Štorková, storkova@ndbrno.cz, +420 702 267 991

 

Divadelní svět Brno / Theatre world Brno                                         

Eva Sedláčková, sedlackova@ndbrno.cz, +420 607 182 866
Jitka Lanšperková, lansperkova@ndbrno.cz, +420 702 221 970

Dance Brno

Tereza Nádvorníková, nadvornikova@ndbrno.cz, +420 722 974 729