Workshop: Jak se dělá balet

Janáčkovo divadlo / Balet 05/04/2024 09:00 - 10:30

Zobrazit více

Zobrazit méně

 Nahlédněte s námi do světa baletu!

Výchovně-vzdělávací 90minutový workshop nabízí hravou a zážitkovou formou žákům mladšího či staršího školního věku možnost nahlédnout do světa baletního umění.

V rámci workshopu se žáci dozvědí něco o historii baletu, významných hudebních skladatelích (nejen) baletní hudby, o choreografii, kostýmu, scénografii   a také budou mít možnost vyzkoušet si základy klasické taneční techniky a propojení nejrůznějších pohybů těla a gest a rozšířit si pohybový slovník. Součástí dílny je také setkání s tanečníkem souboru baletu NdB s cílem žákům představit tuto uměleckou profesi zblízka. Zároveň jim nabízí možnost diskutovat s aktivním umělcem o tématech spojených s baletním uměním, hudbou a mnoha dalších, která se profese tanečníka týkají.

 

Workshop se dotýká vzdělávacích oblastí: Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura), Umění a kultura (Hudební a výtvarná výchova), Doplňující vzdělávací obory (Dramatická výchova a Taneční a pohybová výchova).

Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova

Učivo:

Český jazyk a literatura: poslech literárních textů, zážitkové čtení a naslouchání, tvořivé činnosti s literárním textem

Hudební a výtvarná výchova: pohybové vyjádření hudby – pantomima a pohybová improvizace, orientace v prostoru – reprodukce pohybů při tanci či pohybových hrách, prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností – pohyb a jeho umístění v prostoru

Dramatická a Taneční a pohybová výchova: herní dovednosti – vstup do role, jevištní postava, dramatická situace, příběh – řazení situací v časové následnosti, inscenační prostředky a postupy – improvizované situace a mini příběhy, aktivní poslech hudby podněcující k pohybu. Důraz na význam správného držení těla, koordinaci pohybu, pěstování zdravých vztahů ve skupině, tvorbu pohybového slovníku, prohlubování hudebního a rytmického cítění.

 

Praktické informace:

 • Cena 100 Kč na osobu.
 • Pedagogický doprovod zdarma.
 • Maximální kapacita akce je 30 žáků, minimální kapacita je 20 žáků.
 • Časová dotace: 90 minut
 • Žáci budou aktivně zapojeni do pohybových aktivit, proto prosíme o vhodnou volbu oblečení.
 • Pro více informací či objednávku lektorky

 

Kontakty:

Lektorka baletu                                Lektorka baletu

Petra Houšková                               Hana Halberstadt

houskova@ndbrno.cz                      halberstadt@ndbrno.cz

607 090 406                                     777 087 881

 

Projekt „NdB rozvíjí kreativní učení II“ (reg. číslo: 0313000013) se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie.

Zobrazit méně

Inscenační tým

Obsazení

Kdy hrajeme?

Workshop: Jak se dělá balet Janáčkovo divadlo / Balet

Workshop: Jak se dělá balet

doprovodný program pro školy na objednání
 • 08/03/2024
 • 09:00 - 10:30
Workshop: Jak se dělá balet Janáčkovo divadlo / Balet

Workshop: Jak se dělá balet

doprovodný program pro školy na objednání
 • 05/04/2024
 • 09:00 - 10:30
Workshop: Jak se dělá balet Janáčkovo divadlo / Balet

Workshop: Jak se dělá balet

doprovodný program pro školy na objednání
 • 17/05/2024
 • 09:00 - 10:30
Workshop: Jak se dělá balet Janáčkovo divadlo / Balet

Workshop: Jak se dělá balet

doprovodný program pro školy na objednání
 • 31/05/2024
 • 09:00 - 10:30

Fotogalerie