Giuseppe Verdi

Nabucco

Janáčkovo divadlo / Opera 30/12/2021 19:00 - 21:30

Všichni lidé jsou stvořeni jako sobě rovní.

 

Nastudováno v italském originále s českými, anglickými a německými titulky.

Délka představení 2 hodiny a 30 minut s přestávkou.

Každý panovník sní sen o velké říši, kterou vybuduje. Je ale možné ji beztrestně vytvořit na troskách a hrobech a za cenu utrpení svých nejbližších?…

Starozákonní příběh o zajetí židovského národa babylonským králem Nabuchodonozorem stál na počátku první skutečně úspěšné opery Giuseppe Verdiho. Nikdo při premiéře asi netušil, že se skladatelem zprvu odmítané Solerovo libreto změní ve Verdiho rukou v ikonické dílo, ale hudba plná bezprostřednosti, vášně a temperamentu právem uchvátila publikum. A pak tu byl také příběh národa toužícího po vlasti a po svobodě, příběh, který stále neztrácí svou sílu a aktuálnost, a jehož zosobněním je onen slavný sbor „Va, pensiero, sull’ali dorate“ (Leť, myšlenko, na zlatých křídlech…).

Stejně jako ostatní Verdiho díla i Nabucco však v sobě skrývá také další komornější vrstvu o lásce a rodinných vztazích, které skladatel vykreslil s citem opravdového dramatika. Není tak divu, že opera plná velkolepých sborů a strhujících pěveckých partů patří již třicet pět let k nejpopulárnějším titulům našeho repertoáru.

Premiéra 29. 6. 2021 v Janáčkově divadle

Zobrazit více

Zobrazit méně

Obsah opery

1.dějství

Do Šalamounova chrámu se sbíhá vyděšený lid k modlitbám za záchranu Izraele před babylonskými vojsky vedenými králem Nabuchodonosorem. Židovský velekněz Zachariáš všechny povzbuzuje a nabádá k víře. V chrámu je i Fenena, dcera babylonského krále. Do Jeruzaléma ji přivedla láska k Ismaelovi. Teď se však Zachariáš i ostatní Židé obracejí proti ní jako cizince. Fenena zůstává s Ismaelem sama, je ale těžké v této chvíli myslet na lásku. Oba překvapí ctižádostivá Abigail, nevlastní sestra Feneny, která tajně pronikla do chrámu. Miluje Ismaela, ten ale její lásku odmítá. Nabuchodonosor s vojskem vpadne do chrámu a Zachariáš vyhrožuje smrtí Feneny, pokud se babylonský král nestáhne. Ismael mu v tom v poslední chvíli zabrání a stává se tak v očích svého lidu zrádcem. Nabuchodonosor dává vojsku rozkaz ke zbourání a vyplenění chrámu.

2.dějství

Abigail zjišťuje, že Nabuchodonosor, kterého miluje a vzhlíží k němu, před ní zatajil, že není jeho dcerou, ale je dcerou otroků. Zasažena do hloubi duše se rozhodne králi pomstít a zbavit se i Feneny, které bylo svěřeno regentství nad Babylonem a jež stojí Abigail v cestě k trůnu. Babylonský velekněz se přidává na její stranu.

Poražený izraelský lid byl odvlečen do Babylonu. Fenena, která se sama stane Židovkou, se jej snaží chránit. Izraelité nezapomněli na Ismaelovu zradu a proklínají ho. Přichází Abigail s veleknězem. Oznamuje, že král je mrtev, a žádá od Feneny královskou korunu. Fenena odmítá a spor přeruší příchod Nabuchodonosora, jenž se prohlašuje bohem. Za rouhání přichází trest a Nabuchodonosor pološílený padá k zemi.

3.dějství

Babylonští oslavují Abigail. Aby ale mohla dokonat svůj plán a zbavit se Židů, potřebuje Nabuchodonosorovu pečeť. Přesvědčí ho, aby potvrdil rozsudek smrti pro židovské zajatce. Pozdě si král uvědomuje, že odsoudil i svou dceru Fenenu, a marně prosí Abigail o milost.

Zotročený izraelský lid touží po návratu do vlasti a po porážce svých nepřátel. Zachariáš jej vyzývá ke statečnosti a prorokuje zkázu Babylonu.

4.dějství

Uvězněný Nabuchodonosor slyší z dáli hlasy volající jméno Feneny odsouzené na smrt. Král lituje svých činů a prosí Jehovu o odpuštění. Náhle přichází věrný vojevůdce Abdallo i s vojáky s poselstvím vysvobození Babylonu z područí Abigail.

Ismael, Zachariáš a Fenena očekávají smrt. Popravu přeruší příchod Nabuchodonosora, který nařizuje zničit Baala a izraelskému lidu dává svobodu. Abigail pronásledují hrůzné činy, jež spáchala. Svých skutků lituje, ale odpuštění pro ni přichází pozdě.

Zobrazit méně

Inscenační tým

Ondrej Olos Hudební nastudování, dirigent
Pavel Šnajdr Dirigent
Pavel Koňárek Sbormistr
Kateřina Nováčková Pohybová spolupráce
Tomáš Hrůza Videoprojekce
Patricie Částková Dramaturgie

Obsazení

Kdy hrajeme?

Janáčkovo divadlo / Opera Giuseppe Verdi

Nabucco

  • 15/11/2021
  • 19:00 - 21:30
Janáčkovo divadlo / Opera Giuseppe Verdi

Nabucco

  • 30/12/2021
  • 19:00 - 21:30
Janáčkovo divadlo / Opera Giuseppe Verdi

Nabucco

  • 26/03/2022
  • 18:00 - 20:55

Fotogalerie