Host: Půlnoční mše, Divadlo Jozefa Gregora Tajkovského

Divadlo Reduta / Činohra 26/10/2021 19:00

Peter Karvaš: POLNOČNÁ OMŠA

Hru so silným posolstvom napísal významný slovenský dramatik Peter Karvaš, rodák z Banskej Bystrice, ktorého 100. výročie narodenia si pripomíname v roku 2020, súbežne s Rokom slovenského divadla.

Dráma Polnočná omša je situovaná do pamätného roku 1944 a kladie zásadné otázky svedomiu a dobe. Odohráva sa na Štedrý deň roku 1944. Skúma postoje a vzťahy obyčajných ľudí k dramatickým udalostiam končiacej sa druhej svetovej vojny. Manželia Kubišovci sa vzorne starajú o svoju rodinu, dbajú na zvyky a tradície. Pod touto pokrievkou to však vrie. Najmladší syn je partizán, starší gardista, dcéra arizátorka. Pri štedrovečernom stole sedia s nacistom, nádejnou nevestou je komunistka. Situácia na fronte je čoraz neistejšia, blíži sa chvíľa, keď bude treba jedného z členov rodiny obetovať. Z čoho sa budú spovedať na polnočnej omši? Silná dráma kladie i dnes dôležité otázky.

Inscenácia je súčasťou Roku slovenského divadla 2020.

Zobrazit více

Inscenační tým

Obsazení

Kdy hrajeme?

Divadlo Reduta / Činohra

Host: Půlnoční mše, Divadlo Jozefa Gregora Tajkovského

  • 26/10/2021
  • 19:00

Fotogalerie