Volná místa

Asistent režie/inspicient – pracovní úvazek 1, 0 (s pracovní náplní asistent režie)

24. září 2021
ndbrno

Janáčkova opera Národního divadla Brno vypisuje výběrové řízení na pozici:
Asistent režie/inspicient – pracovní úvazek 1, 0 (s pracovní náplní asistent režie)

požadujeme:
– zkušenosti v oboru (asistence operní režie, případně samostatně realizované projekty)
– znalost anglického jazyka slovem (nejlépe i písmem); němčina, italština nebo jiný jazyk výhodou
– znalost operního provozu a divadelní terminologie
– orientace v klavírním výtahu podmínkou
– uživatelská znalost práce s PC
– odolnost vůči stresu a schopnost diplomacie
– časová flexibilita (práce i o víkendech)
– zodpovědnost

nabízíme:
– práci ve vrcholném uměleckém a kreativním prostředí
– každodenní kontakt s uměleckými osobnostmi, které v rámci ČR i Evropy patří ke špičce
– zaměstnanecké benefity
– divadelní prázdniny
– pásmové odměňování

výsek z pracovní náplně asistenta režie:

– Pracuje podle pokynů režiséra a pomáhá mu při přípravě inscenace. Vede režijní knihu.
– Před zahájením studia kontaktuje režiséra v takovém časovém předstihu, aby mohl sám zahájit domácí přípravu na inscenaci.
– Je povinen připravit a před zahájením aranžovaných zkoušek předat produkčnímu souboru rozpis obrazů (číslo scény, postavy, stránky v klavírním výtahu).
– Zpracovává dle dispozic režiséra rozpis dějství/obrazů pro jednotlivé zkoušky. Na základě rozpisu dějství/obrazů zpracovává pro produkci požadavky na obsazení výkonných umělců v daných zkouškách.
– V průběhu studia je nejbližším spolupracovníkem režiséra zejména při práci se sborem a komparsem.
– Je zodpovědný za přípravu oprašovacích zkoušek, kde zastupuje režiséra.
– Je zodpovědný za přípravu výkonných umělců nově vstupujících do reprízovaných inscenací. Je zodpovědný za dodržování režijní koncepce inscenací při reprízách.
– Za nepřítomnosti režiséra vykonává režijní dozor a dává připomínky uměleckým složkám. O průběhu představení podává písemné hlášení.
– Sleduje společně s pracovníky jevištního provozu stav dekorací reprízovaných inscenací a informuje vedení opery o nutnosti případných oprav
– Je povinen zúčastnit se všech porad k inscenaci, dále porad provozních a plánovacích. Po dobu studia udržuje neustálý kontakt režiséra se všemi výrobními pracovišti.
– Provádí dozory na jemu svěřených představeních a upozorňuje na všechny nedostatky a odchylky v jevištním ztvárnění od původní koncepce
– Režisérem může být pověřován i vedením samostatných zkoušek. Spolupracuje denně s provozem souboru při plánování zkoušek
– Je povinen zavčas informovat BOZP a umělecký provoz o možných rizicích inscenace a zároveň navrhuje scénická opatření, aby tato rizika eliminoval

Nástup po vzájemné dohodě, nejpozději 1. 12. 2021. Zaškolování v průběhu podzimu.

Vaše přihlášky se strukturovaným životopisem a motivačním dopisem zašlete do 19. 9. 2021 elektronicky na e-mailovou adresu kucirek@ndbrno.cz
Aleš Kučírek – vedoucí uměleckého provozu/zástupce šéfa opery