Volná místa

Chcete u nás pracovat a nenašli jste tu pravou pozici pro Vás? – NAPIŠTE NÁM

27. prosince 2021
Jana Hajzlerová

Napište nám něco o sobě, co vás baví, co umíte, o jakou práci máte zájem, připojte životopis a vše pošlete na e-mail vyberko@ndbrno.cz

Informace o zpracování poskytnutých osobních údajů:
1. Správcem Vašich osobních údajů bude Národní divadlo Brno, p.o., Dvořákova 11, 657 70 Brno; IČO 00094820.
2. Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány pro účely výběrového řízení, výběru osob ucházejících se o zaměstnání, na základě zákonného požadavku souvisejícího s výběrovým řízením a z důvodu oprávněného zájmu správce. Jedná se zejména o jméno, příjmení, titul, datum narození, státní příslušnost, kontaktní adresu, telefon, email, adresu trvalého pobytu, údaje o vzdělání, předchozí pracovní zkušenosti, znalosti a dovednosti související s výkonem práce.
3. Vaše nezbytné osobní údaje nebudou předávány třetím subjektům.
4. Osobní údaje budou zpracovávány zaměstnanci personálního oddělení NdB a členy příslušné výběrové komise. Osobní údaje budou v listinné podobě uloženy na personálním oddělení.
5. Zasláním Vašich osobních údajů nám dáváte souhlas s jejich zpracováním a s jejich ponecháním po dobu 3 let pro Vaše oslovení, pokud se v NDB objeví vhodná pracovní pozice. Tento souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat..