Volná místa

Konkurz do operního orchestru na místo hráče/hráčky II. harfy

24. září 2021
ndbrno

Ředitel Národního divadla Brno, příspěvkové organizace,
vypisuje

konkurz do operního orchestru na místo hráče/hráčky II. harfy

zástup za MD, úvazek 0,75

konaný dne
27. října 2021 v 11.00 hod. v Janáčkově divadle, Rooseveltova ul 7., 657 70 Brno

povinné skladby ke konkurzu:
G. F. Haendel: Koncert pro harfu B-dur 1. věta, op. 4/6 HWV 294, dále koncertní skladba dle vlastního výběru z období romantismu až impresionismu

orchestrální party:
G. Puccini: Bohéma č. 5 – 8 z 1. jednání, A. Dvořák: Rusalka 1. a 2. kadence z 1. jednání,
G. Verdi: Nabucco č. 4 – 5 z 1. jednání, part II. harfy,
P. I. Čajkovskij: Labutí jezero – kadence z 2. jednání, Evžen Oněgin č. 1 z 1. jednání,
*************************************************************************************************************
Řádně přihlášení účastníci budou pozváni.

Materiál orchestrálních partů bude na požádání zaslán přihlášeným účastníkům elektronicky emailem.

Korepetitora NdB nezajišťuje.

Přihlášky spolu se stručným uměleckým životopisem, praxí, adresou a telefonickým kontaktem zasílejte nejpozději           do 22. října 2021 elektronicky na email schuster@ndbrno.cz

Kontaktní osoba: Petr Schuster, tajemník orchestru JO NdB, tel: +420 724/344365