Volná místa

Místo koncertního mistra skupiny violoncell v operním orchestru

24. září 2021
ndbrno

Ředitel Národního divadla Brno, příspěvkové organizace, vypisuje

 

konkurz do operního orchestru
na místo koncertního mistra skupiny violoncell

úvazek 1,0 – předpokládaný nástup od 1. 1. 2022

konaný dne 29. listopadu 2021 v 10.00 hod. v Janáčkově divadle, Rooseveltova ul 7., 657 70 Brno

povinné skladby ke konkurzu:

J. S. Bach: preludium z libovolné suity,
koncert z období klasicismu,
dále koncertní skladba dle vlastního výběru z období romantismu až 20. stol. případně P. I. Čajkovskij: Rokokové variace

orchestrální party:

W. A. Mozart: Don Giovanni, Figarova svatba, S. S. Prokofjev: Romeo a Julie,
G. Puccini: Tosca, G. Bizet: Carmen, B. Smetana: Prodaná nevěsta
P. I. Čajkovskij: Labutí jezero, Evžen Oněgin, Spící krasavice, ****************************************************************************

Řádně přihlášení účastníci budou pozváni. Materiál orchestrálních partů bude na požádání zaslán přihlášeným účastníkům elektronicky emailem.

Korepetitora NdB nezajišťuje.
Přihlášky spolu se stručným uměleckým životopisem, praxí, adresou a telefonickým kontaktem zasílejte nejpozději do 25. listopadu 2021 elektronicky na email schuster@ndbrno.cz

Kontaktní osoba: Petr Schuster, tajemník orchestru JO NdB, tel: +420 724/344365