Volná místa

Zástupce koncertního mistra skupiny I. houslí

28. prosince 2021
Karolína Kozubíková

Ředitel Národního divadla Brno, příspěvkové organizace, vypisuje

konkurz do operního orchestru na místo zástupce koncertního mistra skupiny I. houslí

úvazek 1,0

konaný dne
14. března 2022 v 13:00 v Janáčkově divadle, Rooseveltova ul. 7, 657 70 Brno

I. kolo konkurzu:
W. A. Mozart: Koncert pro housle G-Dur KV 216, nebo D-Dur KV 218, nebo A-Dur KV 219, vždy s kadencí – 1. a 2. věta
orchestrální sóla: P.I. Čajkovskij: Labutí jezero, L. Minkus: Bajadéra
orchestrální party: P.I. Čajkovskij: Louskáček (předehra)

II. kolo konkurzu:
houslový koncert dle vlastního výběru – pomalá a rychlá věta
orchestrální sólo: G. Verdi: Aida,
orchestrální party: G. Puccini: Tosca, A. Dvořák: Rusalka,
L. Janáček: Její pastorkyňa, B. Smetana Prodaná nevěsta, G. Verdi: Aida, S. Prokofjev: Romeo a Julie

******************************************************************************************

Řádně přihlášení účastníci budou pozváni.

Materiál orchestrálních partů bude na požádání zaslán přihlášeným účastníkům elektronicky e-mailem.

Korepetitora NdB nezajišťuje.

Přihlášky spolu se stručným uměleckým životopisem, praxí, adresou a telefonickým kontaktem
zasílejte nejpozději do 10. března 2022 elektronicky na e-mail schuster@ndbrno.cz

Kontaktní osoba: Petr Schuster, tajemník orchestru JO NdB, tel: +420 724/344365